COMMUNICATE

Communicatie-social-media-marketing-message-ikraft

Nadat u uw conceptfase en craftfase heeft doorlopen is het van belang dat de wereld te zien krijgt wie u bent. Dit kan op verschillende manieren. Naast een goede SEO kan actief en zichtbaar aanwezig zijn op sociale media uw bedrijf veel klanten binnenhalen en meer diensten en producten verkopen.

De communicatiestrategie beschrijft op welke manier de doelstellingen van het communicatiecampagne worden bereikt. In het communicatiecampagne zijn de doelgroepen bepaald en per doelgroep doelstellingen opgesteld.

P&R

Soms zijn public relations campagnes onderdeel van een grootschalige campagne. Vaak staan ze op zichzelf. Maar altijd hebben ze een kop en een staart én zijn ze onderscheidend. IKRAFT trekt alles uit de kast om jouw doelgroep maximaal te bereiken. Vaak wordt er traditionele media ingezet, maar ook sociale media wordt steeds belangrijker.

Social Media

Social media is de verzamelnaam voor alle online platformen, vaak laagdrempelig toegankelijk, waarbij niet een professionele redactie maar de gebruikers content creëren. Voorbeelden hiervan zijn weblogs, fora en diensten als Twitter, Facebook en Youtube. Een van de belangrijkste kenmerken is de mogelijkheid tot interactie en onderlinge dialoog tussen de gebruikers.

Social media marketingprogramma’s bestaan uit professioneel gecreëerde content die de aandacht van de social media gebruikers trekt. Het heeft als doel interactie tot stand te brengen of het delen van content via een van de sociale netwerken. Door het delen van de content door gebruikers onderling wordt de waarde vergroot en spreekt met ook wel van earned media.

IKRAFT snapt dat budgetten en middelen niet onbeperkt zijn bij u als klant. Wij maken afspraken over de tijdsplanning, kosten, bakenen het project af en stellen de belangrijkste prioriteiten.